Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Zájmové kroužky

 
 

Zájmové kroužky:

 

Sportovní a turistický kroužek- probíhá v úterý v čase: od 15:00 do 16:30 ( vždy lichý týden)

                                                   -pod vedením pí. učitelky Ireny Němečkové

 

Tvořivé činnosti (v rámci ŠD ) -probíhá v úterý v čase: od 15:00 do 16:00 ( vždy sudý týden)

                                                    -pod vedením pí. vychovatelky Marcely Štichové

 

Kroužek německého jazyka - probíhá každé pondělí od 14:15 do 15:00 hod

                                              -zajišťuje agentura SCHOOL TOUR Praha

 

Vítání občánků  (hudebně - recitační kroužek s nepravidelnou činností)

                                              -pod vedením pí. učitelky Ireny Němečkové

Hra na hudební nástroje (zobcová flétna, klavír, elektronické varhany– zajišťuje soukromý subjekt)

                                - zajišťuje pí. učitelka Hana Červinková

                                -hodiny probíhají dle indiviuální dohody

TOPlist