Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Základní informace

 
 

Základní škola a Mateřská škola Drozdov se nachází na okraji vesnice Drozdov nedaleko Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

Od 1.1. 2003 funguje jako samostatný právní subjekt.

Tato příspěvková organizace má čtyři součásti: základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu.

 

Základní škola v Drozdově je neúplná dvojtřídní vesnická škola, do které chodí ve školním roce 2012/2013  37 žáků 1. – 5. ročníku.

V I. třídě jsou vyučováni žáci 1. ,2. a 3. roč.  /celkem 20 /, ve II. třídě jsou vyučováni žáci 4.a 5. roč.

/ celkem 17/.

 

Mateřská škola v Drozdově je jednotřídní s celodenním provozem. V tomto

šk. roce je zapsáno 28 žáků.

Školní družina zajišťuje pro žáky provoz před i po vyučování. Přihlášeno je 25 dětí.

Školní jídelna je společná pro žáky základní i mateřské školy, zajišťuje také stravování pro zaměstnance školy a pro cizí strávníky.

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist